1.1.2019 - Nové fakturační údaje

K 1.1.2019 společnost Moravský bytový fond, s.r.o., IČO 03691772, se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zaniká fúzí se společností RESIDOMO, s.r.o., IČO: 05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Jedná se o standardní krok poté, co RESIDOMO, s.r.o. na konci března 2018 koupilo společnost Moravský bytový fond s.r.o. a nyní ji kompletně začleňuje do svého majetku. RESIDOMO, s.r.o. je právním nástupcem Moravského bytového fondu s.r.o. a všechny smlouvy uzavřené s nájemníky, dodavateli či odběrateli se nemění a zůstávají v platnosti. Pouze zdvořile upozorňujeme všechny obchodní partnery na změnu fakturačních údajů na RESDIOMO, s.r.o.

Aktuální fakturační údaje tedy jsou:
RESIDOMO, s.r.o.,
IČO: 052 532 68,
DIČ: 699 002 915
Sídlo: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.