Vrácení přeplatku vyúčtování - SIPO

Vážení nájemníci, přeplatky z vyúčtování služeb a plnění spojených s užíváním bytu za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 u uživatelů bytů, kteří hradí předpis úhrad prostřednictvím SIPO, budou zohledněny v SIPO za měsíc červenec, tak jak bylo oznámeno na letáčku s vyúčtováním. Žádostem o vrácení přeplatku jiným způsobem nebude vyhověno. V případě, že je přeplatek vyšší než předpis úhrad za měsíc červenec 2019, bude zbývající přeplatek zaslán nejpozději do 31. 7. 2019 na bankovní účet nebo poštovní poukázkou, kdy bude zbývající přeplatek snížen o poplatek spojený s administrativními úkony.