Přeplatky z ročního vyúčtovaní

V souladu s platnou legislativou Vám přeplatek z vyúčtování služeb a plnění spojených s užíváním bytu za rok 2018 bude vyplacen v průběhu měsíce červenec 2019, nejpozději pak v termínu do 31. 7. 2019.

Bližší termín již však specifikovat nelze, a to s ohledem na množství způsobů vyplacení. Konkrétní způsob vyplacení Vašeho přeplatku pak naleznete uvedený na letáčku, který jste v dubnu 2019 obdržel, přičemž tento způsob se odvíjí od způsobu hrazení plateb za nájem a služby. V případě vyplacení prostřednictvím poštovní poukázky mějte na paměti, že zaslaná částka bude snížena o poplatek spojený s administrativními úkony, jehož přesnou výši naleznete na našich webových stránkách www.residomo.cz, v sekci "Pro nájemníky".

Budete-li mít zájem o vyplacení prostřednictvím bankovního převodu, je zapotřebí nám zaslat na info@residomo.cz naskenovanou hlavičku z výpisu z účtu, případně printscreen z internetového bankovnictví, ze kterého bude patrné číslo účtu a jméno jeho majitele. Případně nás v této záležitosti můžete kontaktovat telefonicky prostřednictvím Linky RESIDOMO 840 114 115.

Děkujeme za pochopení.