14.5.2020 polar.cz: RESIDOMO dezinfikuje domy a vychází vstříc komerčním nájemníkům

Společnost RESIDOMO pokračuje v mimořádných opatřeních přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru. Snaží se co nejlépe ochránit své klienty před nákazou, a proto zintenzivnila úklidy společných prostor. “Oslovili jsme krajskou hygienickou stanici a na základě toho jsme zvýšili frekvenci čištění zejména klíčových míst jako jsou madla na dveřích, výtahové komory a podobně. Tam dochází k čištění až 3x týdně, což v minulosti nebývalo. A zároveň jsme začali používat speciální dezinfekční prostředky na základě doporučení odborníků,” popsal generální ředitel společnosti RESIDOMO Jan Rafaj.

RESIDOMO také zavádí sérii opatření s cílem podpořit své nájemce komerčních prostor, kteří v souladu s vládním nařízením uzavřeli provozovny.

“Ještě dříve než vláda rozhodla o všech těch opatřeních, jsme 1. dubna oznámili všem těm dotčeným nájemcům, že si mohou odložit platbu až do prázdnin. A zároveň jsme jim nabídli, že poskytneme slevu ve výši až 50% za měsíc duben. Mezitím jsme jednali intenzivně s vládou a se Svazem průmyslu a dopravy a velkými pronajímateli o programech. Zdá se, že by měl být pro ně na světě velký program, a to dotace na nájemné pro komerční nájemníky. Což si myslím, že je to krok k tomu, aby ti podnikatelé nemuseli svou činnost ukončit, ale aby mohli tu krizi přečkat, překonat a jít dál. A to je i našim cílem, my chceme mít spokojené komerční nájemníky. “ dodal Jan Rafaj.