22.10.2019 Karvinský a havířovský Region: Pomoc těm, kdo jen nenatahují ruce

Havířovské Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se zaměřuje na mladé lidi i ženy s malými dětmi.

Havířov Povzbudit podnikavé lidi, zajistit jim podmínky pro rozvoj, pomáhat vrátit život do center měst a pomoci malým obchodům konkurovat velkým řetězcům. To je cíl nově otevřeného Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, které sídlí v Havířově nedaleko objektu Lučina.

„Společnost Residomo v programech svého nadačního fondu dlouhodobě podporuje podnikavé lidi, kteří se rozhodnou postavit na vlastní nohy a začít podnikat v centrech měst. Ta díky nim ožívají a také vznikají nová pracovní místa. Residomo provoz Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti financuje a poskytuje mu prostory,“ uvedl generální ředitel Residomo Jan Rafaj.

Podle slov ředitelky centra Zuzany Palové mohou zájemci z řad začínajících podnikatelů využít ke krátkodobému pronájmu využít menších místností třeba jen na pár hodin nebo dnů v měsíci, dokud nezískají víc klientů.

„Podnikatelé dostanou maximální servis, především v praktické rovině. Mohou si například domluvit služby právníka i účetní, nabídneme jim pomoc se vším, co je potřeba k podnikání zvládnout. Mnoho lidí odrazuje sestavení nezbytného finančního plánu, vyplňování formulářů, sledování termínů, běhání po úřadech. Připadá jim to složité, my to umíme,“ řekla ředitelka Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti.

Centrum spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Karviná pomáhá rovněž podnikatelům z Polska i Slovenska, další skupinou jsou ženy s malými dětmi, které podporuje při sladění jejich rodinného a pracovního života formou bezplatných vzdělávacích seminářů a koučinku.