9.4.2020 Revue 50plus: Haló, nejste sami!

S naprosto ojedinělou pomocí starším občanům přišla společnost RESIDOMO, největší poskytovatel nájemního bydlení v Česku, a Ostravská univerzita. V rámci projektu "Haló, nejste v tom sami!" speciálně proškolení studenti psychologie a příbuzných oborů kontaktují po telefonu seniory nad 70 let, kteří žijí sami v bytech RESIDOMO. Společnost jich v Moravskoslezském kraji eviduje 4 a půl tisíce.

Poté, kdy se obce a městské části postaraly potřebným o nákupy potravin a léků, chce jim projekt "Haló, nejste sami!" pomoci s překonáváním pocitu osamělosti a úzkosti, plynoucího z dlouhodobého nedostatku mezilidského kontaktu. Studenti v pravidelných intervalech zjišťují, jak se senioři mají, zda jim něco nechybí. Dobrovolnický tým vede Josef Koláček z neziskové organizace ADRA, člen pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra ČR a přední odborník na posttraumatický syndrom u lidí zasažených mimořádnou událostí.

Do projektu se zapojilo čtyřicet studentů Ostravské univerzity. "Jsem velmi rád, že se naši studenti, mimo fyzickou pomoc seniorům, kterou již spontánně činí, budou podílet i na pomoci psychologické. Ta bude čím dál tím důležitější, s postupem času bude ubývat trpělivosti i empatie," soudí rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.