Nejčastější dotazy

Budete prodávat byty?

Nebudeme. Jak již bylo opakovaně prezentováno, dlouhodobým záměrem společnosti RESIDIOMO není bytový fond rozprodat, ale i nadále investovat do jeho zkvalitňování a byty využívat pro poskytování nájemního bydlení.

Bude docházet ke zvyšování nájemného i v následujících letech?

V současné době se naše společnost při stanovování výše nájemného řídí vývojem na trhu s nájemním bydlením. Na tuto otázku není tedy možno závazně odpovědět, jednalo by se o pouhou spekulaci.

Jaké opravy budete provádět?

Naše společnost se dlouhodobě snaží investovat do celého spravovaného portfolia, dle priorit potřebnosti oprav. Plán jednotlivých oprav na aktuální rok naleznete zde.

Jak uhradit nájemné?

Preferujeme platbu bankovním převodem, číslo účtu je ve Vaší nájemní smlouvě. Pro správnou identifikaci platby prosím uveďte správný variabilní symbol. Nájemné je uhrazeno dnem připsání na náš účet. Kromě bankovního převodu, můžete využít i následující možnosti úhrady:

Ocitl jsem se v tíživé finanční situaci. Jak postupovat?

V případě, že se dostanete do tíživé finanční situace, případně již jste v prodlení s úhradou nájemného, kontaktujte neprodleně Klientské centrum, jehož zaměstnanci s Vámi budou vzniklou situaci řešit.

Jak podat výpověď z nájmu?

Výpověď z nájmu je nutno podat vždy písemně s podpisem nájemce, respektive spolunájemců. Ve výpovědi je nutno uvést jméno nájemce, adresu bytu, systémové číslo (8*********), důvod výpovědi a datum jejího podání. Samotná výpovědní lhůta je individuální, záleží vždy na podmínkách dané nájemní smlouvy. Toto je následně možno zaslat poštou na adresu společnosti, odevzdat osobně na příslušném klientském centru nebo zaslat naskenované jako přílohu e-mailu na info@residomo.cz